Protokoll der Landesmeisterschaft SPEED STEEL Shoot Off Flinte

im Sportjahr 2023

Sächsischer Großkaliber Sportschützen Verband e.V.
Protokoll vom 07.10.2023
Landesmeisterschaft SPEED STEEL Shoot Off Flinte - Langenau
St. Nr. Name Vorname Verein Wettbewerbsklasse Wertung Platz 
12451 - Repetierflinte offene Visierung
Platzierung Overall
30 Pietzsch Felix 12059 Overall 12451 1
56 Block Annerose 12082 Overall 12451 2
47 Krostag Stephan 12068 Overall 12451 3
26 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12451 4
5 Hufnagel Markus 12006 Overall 12451 5
39 Walther Thomas 12068 Overall 12451 6
74 Kümmel Nico 12154 Overall 12451 7
20 Arldt Nico 12068 Overall 12451 8
16 Häußler Tom 12059 Overall 12451 9
36 Richter Roman 12059 Overall 12451 10
1 Bettac Antje 12001 Overall 12451 11
63 Kluge Michael 12082 Overall 12451 11
70  Hauffe Dominik 12154 Overall 12451 13
Platzierung nach BDS-Altersklassen
Jugendklasse
20 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 12451 1
 Damenklasse
56 Block Annerose 12082 Damenklasse 12451 1
1 Bettac Antje 12001 Damenklasse 12451 2
Schützenklasse
30 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 12451 1
47 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 12451 2
26 Mammitzsch Rico 12059 Schützenklasse 12451 3
39 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 12451 4
74 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 12451 5
16 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 12451 6
36 Richter Roman 12059 Schützenklasse 12451 7
70  Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 12451 8
Altersklasse
5 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 12451 1
Seniorenklasse
63 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 12451 1
12454 - Repetierflinte optische Visierung
Platzierung Overall
31 Pietzsch Felix 12059 Overall 12454 1
6 Hufnagel Markus 12006 Overall 12454 2
75 Kümmel Nico 12154 Overall 12454 3
65 Krüger Siegmar 12082 Overall 12454 4
57 Block Annerose 12059 Overall 12454 5
40 Walther Thomas 12068 Overall 12454 5
71  Hauffe Dominik 12048 Overall 12454 6
21 Arldt Nico 12068 Overall 12454 NA
Platzierung nach BDS-Altersklassen
Jugendklasse
21 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 12454 NA
 Damenklasse
57 Block Annerose 12082 Damenklasse 12454 1
Schützenklasse
31 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 12454 1
75 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 12454 2
40 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 12454 3
71  Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 12454 4
Altersklasse
6 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 12454 1
Superseniorenklasse
65 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 12454 1
12461 - Selbstladeflinte offene Visierung
Platzierung Overall
32 Pietzsch Felix 12059 Overall 12461 1
27 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12461 2
48 Krostag Stephan 12068 Overall 12461 3
17 Häußler Tom 12059 Overall 12461 4
37 Richter Roman 12059 Overall 12461 5
76 Kümmel Nico 12154 Overall 12461 6
52 Walther Thomas 12068 Overall 12461 7
3 Hansen Hans 12002 Overall 12461 7
7 Hufnagel Markus 12006 Overall 12461 9
58 Block Annerose 12082 Overall 12461 10
72  Hauffe Dominik 12154 Overall 12461 10
12 Posselt Jürgen 12048 Overall 12461 12
43 Arldt Nico 12068 Overall 12461 13
64 Kluge Michael 12082 Overall 12461 13
Platzierung nach BDS-Altersklassen
Jugendklasse
43 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 12461 1
 Damenklasse
58 Block Annerose 12082 Damenklasse 12461 1
Schützenklasse
32 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 12461 1
27 Mammitzsch Rico 12059 Schützenklasse 12461 2
48 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 12461 3
17 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 12461 4
37 Richter Roman 12059 Schützenklasse 12461 5
76 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 12461 6
52 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 12461 7
3 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 12461 8
72  Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 12461 9
Altersklasse
7 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 12461 1
Seniorenklasse
12 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 12461 1
64 Kluge Michael 12082 Seniorenklasse 12461 2
12464 - Selbstladeflinte optische Visierung
Platzierung Overall
33 Pietzsch Felix 12059 Overall 12464 1
59 Block Annerose 12082 Overall 12464 2
18 Häußler Tom 12059 Overall 12464 3
77 Kümmel Nico 12154 Overall 12464 4
73  Hauffe Dominik 12154 Overall 12464 5
8 Hufnagel Markus 12006 Overall 12464 6
28 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12464 6
11 Pilz Heiko 12047 Overall 12464 7
13 Posselt Jürgen 12048 Overall 12464 7
49 Krostag Stephan 12068 Overall 12464 7
66 Krüger Siegmar 12082 Overall 12464 7
44 Arldt Nico 12068 Overall 12464 11
53 Walther Thomas 12068 Overall 12464 12
Platzierung nach BDS-Altersklassen
Jugendklasse
44 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 12464 1
 Damenklasse
59 Block Annerose 12082 Damenklasse 12464 1
Schützenklasse
33 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 12464 1
18 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 12464 2
77 Kümmel Nico 12154 Schützenklasse 12464 3
73  Hauffe Dominik 12154 Schützenklasse 12464 4
28 Mammitzsch Rico 12059 Schützenklasse 12464 5
49 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 12464 6
53 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 12464 7
Altersklasse
8 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 12464 1
11 Pilz Heiko 12047 Altersklasse 12464 2
Seniorenklasse
13 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 12464 1
Superseniorenklasse
66 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 12464 1
12471 - Doppelflinte mit Ejektor
Platzierung Overall
34 Pietzsch Felix 12059 Overall 12471 1
50 Krostag Stephan 12068 Overall 12471 2
4 Hansen Hans 12002 Overall 12471 3
67 Krüger Siegmar 12082 Overall 12471 4
14 Posselt Jürgen 12048 Overall 12471 5
60 Block Annerose 12082 Overall 12471 6
9 Hufnagel Markus 12006 Overall 12471 7
45 Arldt Nico 12068 Overall 12471 7
19 Häußler Tom 12059 Overall 12471 9
29 Mammitzsch Rico 12059 Overall 12471 9
38 Richter Roman 12059 Overall 12471 9
54 Walther Thomas 12068 Overall 12471 12
2 Bettac Antje 12001 Overall 12471 13
62 Florian Tino 12082 Overall 12471 13
Platzierung nach BDS-Altersklassen
Jugendklasse
45 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 12471 1
 Damenklasse
60 Block Annerose 12082 Damenklasse 12471 1
2 Bettac Antje 12001 Damenklasse 12471 2
Schützenklasse
34 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 12471 1
50 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 12471 2
4 Hansen Hans 12002 Schützenklasse 12471 3
19 Häußler Tom 12059 Schützenklasse 12471 4
29 Mammitzsch Rico 12059 Schützenklasse 12471 4
38 Richter Roman 12059 Schützenklasse 12471 4
54 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 12471 7
62 Florian Tino 12082 Schützenklasse 12471 8
Altersklasse
9 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 12471 1
Seniorenklasse
14 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 12471 1
Superseniorenklasse
67 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 12471 1
12481 - Doppelflinte ohne Ejektor
Platzierung Overall
51 Krostag Stephan 12068 Overall 12481 1
35 Pietzsch Felix 12059 Overall 12481 2
61 Block Annerose 12082 Overall 12481 3
10 Hufnagel Markus 12006 Overall 12481 4
68 Krüger Siegmar 12082 Overall 12481 5
15 Posselt Jürgen 12048 Overall 12481 6
46 Arldt Nico 12068 Overall 12481 7
55 Walther Thomas 12068 Overall 12481 7
Platzierung nach BDS-Altersklassen
Jugendklasse
46 Arldt Nico 12068 Jugendklasse 12481 1
 Damenklasse
61 Block Annerose 12082 Damenklasse 12481 1
Schützenklasse
51 Krostag Stephan 12068 Schützenklasse 12481 1
35 Pietzsch Felix 12059 Schützenklasse 12481 2
55 Walther Thomas 12068 Schützenklasse 12481 3
Altersklasse
10 Hufnagel Markus 12006 Altersklasse 12481 1
Seniorenklasse
15 Posselt Jürgen 12048 Seniorenklasse 12481 1
Superseniorenklasse
68 Krüger Siegmar 12082 Supersenioren 12481 1

NA - Nicht Angetreten